top of page

Wetenskaplik gefundeer

Die basiese beginsels van die konsep van hierdie handboek is gebaseer op die nuutste linguistiese kennis oor die Duitse taal en skryfwerk. Hulle word duidelik en verstaanbaar voorberei as basiese kennis in afsonderlike hoofstukke. Bevindinge uit die neurokognitiewe wetenskappe fokus die aandag op leer. Daar word van die student verwag om sy leerproses aktief en aandagtig te beheer. Die oefeninge neem strategieë in ag, wat die maklikste manier is vir mense om te leer.

Onderwysershandleiding

€24,95Preis
exkl. Tax |
 • Reg van onttrekking Jy het die reg om binne veertien dae van hierdie kontrak te onttrek sonder om enige rede te verskaf. Die kansellasietydperk is veertien dae vanaf die dag waarop jy of 'n derde party wat deur jou genoem word wat nie die vervoerder is nie, die goedere in besit geneem het; Om jou reg van onttrekking uit te oefen, moet jy IDEUM eU, Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg, Oostenryk, office@ideum.at deur middel van 'n duidelike verklaring (bv. 'n brief wat per pos of 'n e-pos gestuur word) oor jou besluit inlig. om van hierdie kontrak te onttrek om in te lig. U kan die aangehegte voorbeeldherroepingsvorm hiervoor gebruik, maar dit is nie verpligtend nie. Om die kansellasie-sperdatum te haal, is dit voldoende dat u die kommunikasie oor u uitoefening van die kansellasiereg stuur voordat die kansellasietydperk verstryk het. Gevolge van die herroeping Indien u hierdie kontrak herroep, het ons alle betalings wat ons van u ontvang het, insluitend die afleweringskoste (met die uitsondering van die bykomende koste wat voortspruit uit die feit dat u 'n ander tipe aflewering gebruik as die een wat aangebied word deur ons, die goedkoopste standaardaflewering gekies het) onmiddellik en op die laatste binne veertien dae vanaf die dag waarop ons die kennisgewing van jou kansellasie van hierdie kontrak ontvang het. Vir hierdie terugbetaling gebruik ons dieselfde betaalmiddel wat jy in die oorspronklike transaksie gebruik het, tensy iets anders uitdruklik met jou ooreengekom is; onder geen omstandighede sal u fooie vir hierdie terugbetaling gehef word nie. Ons kan terugbetaling weier totdat ons die teruggekeerde goedere ontvang het of totdat u bewys gelewer het dat u die goedere teruggestuur het, wat ook al vroeër is. U moet die goedere onmiddellik en in elk geval nie later nie as veertien dae vanaf die dag waarop u ons van die kansellasie van hierdie kontrak in kennis stel, aan ons terugbesorg of oorhandig. U is slegs aanspreeklik vir enige verminderde waarde van die goedere as gevolg van die hantering anders as wat nodig is om die aard, kenmerke en funksionering van die goedere vas te stel.

  • Die Lieferadresse muss eine Wohn- oder Geschäftsadresse sein IDEUM liefert nicht an Postfächer.
  • Die Sendungen stammen aus Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg

  Spediteurinformationen & Versandmethoden

  Die Speditionsunternehmen für Hanna Instruments GmbH sind definiert als Österreichische Post, DHL

  • Standardversandart für alle Bestellungen.
  • Der beschleunigte Versand gilt nur für ausgewählte Produkte.
  • Lieferung von beschleunigten Aufträgen ist abhängig von der Verfügbarkeit Spediteur. IDEUM gibt nur Schätzungen über Lieferzeit und -datum ab.
  • Die Lieferzeit ist abhängig vom Bestimmungsort.
  • Bestellungen die außerhalb der Geschäftszeiten (Samstag, Sonntag, Feiertage) aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag versandt, vorausgesetzt der Artikel ist verfügbar
  • IDEUM übernimmt keine Haftung als Spediteur und ist nicht verantwortlich für Verlust, Beschädigung, Kosten oder Verzögerung von Bestellungen.

  Gebühren

  • Kostenloser Versand bei Bestellungen über 50 € nur nach Österreich.
  • Bei größeren Bestellungen, die den Versand auf Paletten erfordern, fallen zusätzliche Versandkosten an.
  • Bestellungen die gefährliche Stoffe enthalten können mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr verbunden sein.
  • Nicht zustellbare Pakete werden mit den Standardversandkosten für die Rücksendung verrechnet.

  Verfügbarkeit

  • Alle Artikel sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Viele Produkte werden nach Maß oder auf Bestellung gefertigt. In solchen Fällen erfolgt der Versand ab dem Datum an dem das Produkt versandfertig ist.
  • Bestellungen mit rückständigen Artikeln werden versendet sobald alle Artikel verfügbar sind. Der Kunde behält sich das Recht vor bei Bedarf eine Teillieferung zu verlangen.

  Verzögerungen: Gelegentlich kann sich der Versand Ihrer Bestellung verzögern. . Obwohl wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung pünktlich geliefert wird, kann IDEUM nicht für Bedingungen verantwortlich gemacht werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

bottom of page