top of page
Prüfung
Buďte dobre pripravení

modelové testy

falošná skúška

Dokončite simuláciu skúšky v IDEUM

Tu si môžete stiahnuť vzorové skúšky pre jazykové úrovne A1 - C1: A1-Fit pre Rakúsko, ÖIF - Test Neu, German Test pre Rakúsko (DTÖ), B2-ÖIF Test a C1-ÖIF Test s príslušným kľúčom riešenia.

A1 Musteprüfung

Modelové skúšky A1 s časťou riešenia

A1 - Test a odpoveďový hárok modelu vhodné pre Rakúsko

Vytlačte si vzorový test a odpoveďový hárok .
Prečítajte si vzorový test a svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárku.
Prehrajte zvukový súbor pre časť Listen

Riešenia nájdete na konci každého modelového testu

Hárok s odpoveďami – Sem zadajte svoje odpovede. Na konci testu si môžete svoje odpovede skontrolovať

MODELOVÝ TEST S VYSVETLENÍM

Takto prebieha skúška.

Modelová skúška A1

zvukový súbor

TESTOVANIE MODELU

Skúšku si môžete precvičiť tu:

1.  Modelová skúška A1

zvukový súbor

2.  Modelová skúška A1

zvukový súbor

3. Modelová skúška A1

zvukový súbor

A2 Probepfüfung

Modelové skúšky A2 s časťou riešenia

A2 - ÖIF - Test Nový modelový test a odpoveďový hárok

Vytlačte si vzorový test a odpoveďový hárok .
Prečítajte si vzorový test a svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárku.
Prehrajte zvukový súbor pre časť Listen

Riešenia nájdete na konci každého modelového testu

Hárok s odpoveďami – Sem zadajte svoje odpovede. Na konci testu si môžete svoje odpovede skontrolovať

MODELOVÝ TEST S VYSVETLENÍM

Takto prebieha skúška.

Modelová skúška A2

zvukový súbor

TESTOVANIE MODELU

Skúšku si môžete precvičiť tu:

1.  Modelová skúška A2

zvukový súbor

2.  Modelová skúška A2

zvukový súbor

3. Modelová skúška A2

zvukový súbor

Modelové skúšky A2/B1 s časťou riešenia

A2/B1 - Nemecký test pre Rakúsko (DTÖ) modelový test a odpoveďový hárok

Vytlačte si vzorový test a odpoveďový hárok .
Prečítajte si vzorový test a svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárku.
Prehrajte zvukový súbor pre časť Listen

Riešenia nájdete na konci každého modelového testu

Hárok s odpoveďami – Sem zadajte svoje odpovede. Na konci testu si môžete svoje odpovede skontrolovať

MODELOVÝ TEST S VYSVETLENÍM

Takto prebieha skúška.

Modelová skúška A2/B1

zvukový súbor

TESTOVANIE MODELU

Skúšku si môžete precvičiť tu:

1.  Modelová skúška A2/B1

zvukový súbor

2.  Modelová skúška A2/B1

zvukový súbor

3. Modelová skúška A2/B1

zvukový súbor

A2/B1 Probepfüfung

Modelové skúšky B2 s časťou riešenia

B2 - Test a odpoveďový hárok testovacieho modelu ÖIF

Vytlačte si vzorový test a odpoveďový hárok .
Prečítajte si vzorový test a svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárku.
Prehrajte zvukový súbor pre časť Listen

Riešenia nájdete na konci každého modelového testu

Hárok s odpoveďami – Sem zadajte svoje odpovede. Na konci testu si môžete svoje odpovede skontrolovať

MODELOVÝ TEST S VYSVETLENÍM

Takto prebieha skúška.

Modelová skúška B2

zvukový súbor

TESTOVANIE MODELU

Skúšku si môžete precvičiť tu:

1.  Modelová skúška B2

zvukový súbor

2.  Modelová skúška B2

zvukový súbor

B2 Probepfüfung

Modelové skúšky C1 s časťou riešenia

C1 - ÖIF modelový test a odpoveďový hárok

Vytlačte si vzorový test a odpoveďový hárok .
Prečítajte si vzorový test a svoje odpovede napíšte do odpoveďového hárku.
Prehrajte zvukový súbor pre časť Listen

Riešenia nájdete na konci každého modelového testu

Hárok s odpoveďami – Sem zadajte svoje odpovede. Na konci testu si môžete svoje odpovede skontrolovať

MODELOVÝ TEST S VYSVETLENÍM

Takto prebieha skúška.

Modelová skúška C1

zvukový súbor

TESTOVANIE MODELU

Skúšku si môžete precvičiť tu:

C1 Probepfüfung
bottom of page