top of page

Vedecky podložené

Základy koncepcie tejto učebnice vychádzajú z najnovších lingvistických poznatkov o nemeckom jazyku a písme. Sú prehľadne a zrozumiteľne spracované ako základné poznatky v samostatných kapitolách. Poznatky z neurokognitívnych vied zameriavajú pozornosť na učenie. Od študenta sa vyžaduje, aby aktívne a pozorne kontroloval svoj učebný proces. Cvičenia berú do úvahy stratégie, čo je pre ľudí najjednoduchší spôsob učenia.

Lehrerhandbuch

24,95 €Price
Nie je zahrnuté Tax |
 • Právo na odstúpenie od zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar; Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte o svojom rozhodnutí informovať IDEUM eU, Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg, Rakúsko, office@ideum.at prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). túto zmluvu zrušiť.informovať. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôsledky odvolania Ak odstúpite od tejto zmluvy, máme všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že použijete iný druh doručenia, ako ponúka sme si zvolili najlacnejšie štandardné doručenie) bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Na toto splatenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; za žiadnych okolností vám za túto splátku nebudú účtované poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Zodpovedáte len za prípadné zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  • Die Lieferadresse muss eine Wohn- oder Geschäftsadresse sein IDEUM liefert nicht an Postfächer.
  • Die Sendungen stammen aus Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg

  Spediteurinformationen & Versandmethoden

  Die Speditionsunternehmen für Hanna Instruments GmbH sind definiert als Österreichische Post, DHL

  • Standardversandart für alle Bestellungen.
  • Der beschleunigte Versand gilt nur für ausgewählte Produkte.
  • Lieferung von beschleunigten Aufträgen ist abhängig von der Verfügbarkeit Spediteur. IDEUM gibt nur Schätzungen über Lieferzeit und -datum ab.
  • Die Lieferzeit ist abhängig vom Bestimmungsort.
  • Bestellungen die außerhalb der Geschäftszeiten (Samstag, Sonntag, Feiertage) aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag versandt, vorausgesetzt der Artikel ist verfügbar
  • IDEUM übernimmt keine Haftung als Spediteur und ist nicht verantwortlich für Verlust, Beschädigung, Kosten oder Verzögerung von Bestellungen.

  Gebühren

  • Kostenloser Versand bei Bestellungen über 50 € nur nach Österreich.
  • Bei größeren Bestellungen, die den Versand auf Paletten erfordern, fallen zusätzliche Versandkosten an.
  • Bestellungen die gefährliche Stoffe enthalten können mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr verbunden sein.
  • Nicht zustellbare Pakete werden mit den Standardversandkosten für die Rücksendung verrechnet.

  Verfügbarkeit

  • Alle Artikel sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Viele Produkte werden nach Maß oder auf Bestellung gefertigt. In solchen Fällen erfolgt der Versand ab dem Datum an dem das Produkt versandfertig ist.
  • Bestellungen mit rückständigen Artikeln werden versendet sobald alle Artikel verfügbar sind. Der Kunde behält sich das Recht vor bei Bedarf eine Teillieferung zu verlangen.

  Verzögerungen: Gelegentlich kann sich der Versand Ihrer Bestellung verzögern. . Obwohl wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um sicherzustellen, dass Ihre Bestellung pünktlich geliefert wird, kann IDEUM nicht für Bedingungen verantwortlich gemacht werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

bottom of page