top of page
Prüfung
เตรียมตัวให้ดี

ข้อสอบ

ข้อสอบ

ทำข้อสอบที่ IDUM

คุณสามารถทำการทดสอบภาษาต่างๆ ได้ที่สถาบันของเรา
เราขอเสนอวันสอบต่อเนื่องสำหรับ:

การสอบบูรณาการของ Austrian Integration Fund (ÖIF) สำหรับระดับภาษา A2 และ B1
การสอบประกาศนียบัตรภาษาออสเตรียภาษาเยอรมัน (ÖSD) สำหรับระดับภาษา A1-C1
สามารถขอวันสอบรายบุคคลได้!

ข้อสอบโมเดลพร้อมเฉลยข้อสอบ

เรายังเตรียมตัวอย่างข้อสอบให้คุณดาวน์โหลดอีกด้วย  ในระดับภาษา A1 - C1: A1-Fit สำหรับออสเตรีย ÖIF - การทดสอบใหม่ การทดสอบภาษาเยอรมันสำหรับออสเตรีย (DTÖ) การทดสอบ B2-ÖIF และการทดสอบ C1-ÖIF ด้วยคีย์โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

bottom of page