top of page
Lehrer Student
otisak

Status 01.12.2021

Naziv kompanije: ideum eU
Pravna forma: Samostalno registrovano vlasništvo
Sjedište kompanije: Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg
Telefon: +43 (0) 699 144 008 10
E-mail:  office@ideum.at
web stranica:  https://www.ideum.at

 

PDV broj: ATU 68094313
FB broj: FN 401292 k
FB teren: Landesgericht Leoben
Pripadnost komori:  Privredna komora Štajerske

 

Bankovni podaci: Bank Austria Uni Credit
Broj računa: 52846100303
Šifra sorte: 12000
IBAN: AT541200052846100303
BIC: BKAUATWW

 

Sadržaj online ponude
Ova web stranica služi za predstavljanje kompanije ideum eU. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Tužbe prema autoru u vezi s materijalnom ili nematerijalnom štetom uzrokovanom upotrebom ili nekorištenjem datih informacija ili korištenjem netačnih i nepotpunih informacija su u načelu isključene, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namjerno ili grubo. postoji greška nemara. Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cijele ponude bez prethodne najave ili privremenog ili trajnog prestanka objavljivanja.

Reference i linkovi
U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na vanjske web stranice ("hiperveze"), koje su izvan područja autorske odgovornosti, odgovornost bi nastupila samo ako je autor bio upoznat sa sadržajem i ako je to tehnički moguće i razumno za da to učini kako bi spriječio korištenje nezakonitog sadržaja. Kompanija ovim izričito izjavljuje da se na povezanim stranicama u vrijeme kreiranja linka nije mogao uočiti nikakav nezakonit sadržaj. ideum eU nema nikakav utjecaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon kreiranja linka. Ova izjava se odnosi na sve veze i reference postavljene unutar naše web stranice, kao i na unose trećih strana u knjige gostiju, forume za diskusiju, direktorije linkova, mailing liste i sve druge oblike baza podataka koje je postavio autor, čiji sadržaj može pristupiti spolja. Za nezakonit, netačan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo dobavljač stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

Zakon o autorskim pravima i žigovima
Kompanija nastoji da poštuje autorska prava na grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sama kreirala ili da koristi grafiku, zvučne dokumente, video zapise bez licence. sekvence i tekstove. Svi brendovi i zaštitni znakovi koji se spominju na web stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Autorska prava za objavljene objekte koje je kreirao sam autor ostaju isključivo na autoru stranica. Reprodukcija ili upotreba takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez izričitog pristanka autora. Prava na sliku za neke fotografije predstavljene na ovoj web stranici su u prilogu  www.spekner.com .

 

Politika privatnosti *KRATKA VERZIJA*
Ukoliko se pruži mogućnost unosa ličnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, ime, adrese), unos ovih podataka odvija se na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – koliko je tehnički moguće i razumno – dozvoljeno bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korištenje kontakt podataka objavljenih u impresumu ili sličnih informacija kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa te adrese e-pošte za slanje informacija koje nisu izričito tražene. Izričito zadržavamo pravo da preduzmemo pravne radnje protiv pošiljalaca takozvane neželjene pošte u slučaju kršenja ove zabrane.

Izjava o zaštiti podataka za korištenje Google Analytics
Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućavaju analizu vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju ove web stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, ako je na ovoj web stranici aktivirana IP anonimizacija, Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslana na Google server u SAD i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice, za sastavljanje izvještaja o aktivnostima web stranice i za pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao dio Google Analytics neće biti spojena s drugim Google podacima. Možete spriječiti pohranjivanje kolačića tako da u skladu s tim postavite softver vašeg pretraživača; međutim, želimo da vam ukažemo da u ovom slučaju nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice, ako je to primjenjivo. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke preuzimanjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku i instaliranjem:  Isključivanje Google Analytics .

Pravna valjanost ovog odricanja odgovornosti, klauzula o razdvajanju
Ovo odricanje od odgovornosti treba se smatrati dijelom web stranice sa koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.

bottom of page