top of page
Lehrer Student
Odredbe i uvjeti

Status 01.12.2021

Uvjeti pružanja usluge
1 Prijava i plaćanje
Registrirati se možete putem obrasca za registraciju osobno u uredu, pismeno poštom ili online. Prilikom prijave na tečajeve i ispite potrebno je predočiti identifikaciju s fotografijom i važeći obrazac za prijavu. Prijava je u svakom slučaju obvezujuća i obvezuje Vas na plaćanje kotizacije. Zakašnjele prijave za tečajeve koji su već započeli ne rezultiraju zahtjevom za smanjenjem cijene tečaja.

1.1 Tečajevi
Prilikom registracije plaća se kotizacija od 150 €, koja će biti uračunata u ukupni iznos. Ostatak se plaća prije početka tečaja. To se također odnosi na klijente čije tečajeve financiraju javna tijela.

1.2 Pregledi
Cjelokupna pristojba za ispit plaća se prilikom prijave.

1.3 Obuka
Rezervirane jedinice za obuku naplaćuju se mjesečno u kašnjenju i dospijevaju odmah.

Sve uplate se doznačuju u gotovini ili bankovnim putem na sljedeći račun:
Bank Austria Uni Kreditni račun br. 52846100303, sortni kod 12000, IBAN AT541200052846100303, BIC BKAUATWW

U slučaju kašnjenja u plaćanju naplatit će se naknada za podsjetnik od 15 €. Otvorene uplate koje IDEUM eU nije primio nakon dva opomena (uključujući naknade za opomenu) prosljeđuje se agenciji za naplatu potraživanja.
Cijene možete pronaći u aktualnim informativnim medijima.
2 Otkazivanje
Otkazivanje uvijek mora biti pismeno.

2.1 Tečajevi
Ako se tečaj otkaže do 14 kalendarskih dana prije početka tečaja, bit će naplaćena naknada za obradu od 50 €. Od 13. kalendarskog dana do jednog kalendarskog dana prije početka tečaja, kotizacija od 150 € zadržava se kao naknada za otkazivanje. Od prvog dana tečaja ili nakon toga, cjelokupna kotizacija se mora platiti ili povrat novca nije moguć.

U slučaju neredovitog pohađanja ili prijevremenog otkaza od strane sudionika, također nema prava na povrat novca ili smanjenje cijene.
2.2 Pregledi
Ako se ispit otkaže do 30 kalendarskih dana prije datuma ispita, bit će naplaćena naknada za obradu od 50 €. Od 29. kalendarskog dana prije ispita ili ako se ne pojavite na ispitu, plaća se cjelokupna kotizacija.

2.3 Obuka
Ako se pojedinačni trening otkaže u roku od 24 sata prije početka rezervirane jedinice ili ako se ne pojavite, jedinica za obuku će biti fakturirana.

Otkazivanje 3 tečaja
ideum eU zadržava pravo otkazivanja tečaja ako je broj polaznika prenizak ili iz organizacijskih razloga. Sudionici koji su se već prijavili bit će obaviješteni o otkazivanju tečaja prije početka tečaja. Izvršena plaćanja će se u ovom slučaju vratiti. Ne postoji pravo na naknadu za bilo kakve nastale troškove.

Ako se ne postigne minimalni broj polaznika, tečaj se i dalje može održati ako sudionici pristanu na smanjenje broja sati dok cijena tečaja ostaje ista ili ako se razlika plaća uplaćenim doprinosima. ideum eU zadržava pravo promjene datuma tečaja ako se većina sudionika slaže.
4 posjećenosti
Pohađanje tečaja od najmanje 80% je preduvjet za potvrdu sudjelovanja. Polaznici čiju kotizaciju u cijelosti ili djelomično financiraju javna tijela (AMS, Austrijski integracijski fond itd.) moraju biti u mogućnosti dokazati da je prisutno najmanje 80% polaznika, inače se ne može jamčiti povrat troškova tečaja.

5 sati
Nastavne jedinice za tečajeve su 45 minuta, za treninge 50 minuta.

5 materijala za tečaj
Materijali za tečaj su uključeni u cijenu tečaja i bit će podijeljeni polaznicima tijekom tečaja. Svi dokumenti korišteni u tečaju intelektualno su vlasništvo ideum eU. Prosljeđivanje trećim stranama ili komercijalna upotreba nije dopuštena ni pod kojim okolnostima. Nakon završetka tečaja više nema prava na materijale tečaja koji nisu primljeni.

6 viza
ideum eU nije odgovoran za pitanja vize ili boravišne dozvole. 7 Općenito
Polaznici tečaja nisu osigurani od nezgoda ili zdravstvenog stanja ideum eU. Preporuča se osiguranje od otkaza, a sudionici su sami odgovorni za eventualnu štetu. ideum eU ne prihvaća nikakvu odgovornost za garderobu i gubitak stvari koje su donesene.

Prijavom na tečaj polaznici su suglasni da ideum eU može elektronički obrađivati i koristiti osobne podatke u okviru ponuđenih tečajeva i rada tečaja (slanje reklamne pošte, e-maila, SMS-a ili poziva). Isto vrijedi i za slučajeve u kojima su zainteresirane strane zatražile informacije i slično od ideum eU otkrivanjem svojih osobnih podataka ili u slučajevima u kojima su zainteresirane strane stavile svoje osobne podatke na raspolaganje ideum eU u kontekstu sajmova, natjecanja ili drugog oglašavanja. događaji. ideum eU jamči obvezu čuvanja tajnosti podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka. Registracijom dopuštate objavljivanje slika u reklamnom materijalu na kojem se možete identificirati.
Osim ako je izričito drugačije dogovoreno, primjenjuje se austrijsko pravo. Mjesto jurisdikcije je Leoben.
Pogreške i promjene su rezervirane.

bottom of page