top of page

sastanak

priprema za ispit

priprema za ispit

TEST UZORAKA A1

A1 - Odgovara za model Austrije test i list za odgovore

&

x

x

x

Uzorak testa 1: A1-Fit za Austriju

Uzorak testa 2: A1-Fit za Austriju

Uzorak testa 3: A1-Fit za Austriju

TEST UZORAKA A2

A2 - List testa i odgovora modela

&

Uzorak testa 1: A2

Uzorak testa 2: A2

Uzorak testa 3: A2

TEST UZORAKA A2/B1

A2/B1 - test modela

&

x

x

x

Ispitivanje uzorka 1: A2/B1

Ispitivanje uzorka 2: A2/B1

Test uzorka 3: A2/B1

TEST UZORAKA B2

B2 - test modela

&

x

x

x

Test uzorka 1: B2

Uzorak testa 2: B2

TEST UZORAKA C1

C1 - test modela

&

x

x

x

Preuzmite provjeru modela + datoteku

Preuzmite provjeru modela + datoteku

Preuzmite provjeru modela + datoteku

bottom of page