top of page
Lehrer Student
otisak

Status 01.12.2021

Naziv tvrtke: ideum eU
Pravni oblik: Registrirani poduzetnik
Sjedište tvrtke: Kaserngasse 23a, 8750 Judenburg
Telefon: +43 (0) 699 144 008 10
E-mail:  office@ideum.at
Web stranica:  https://www.ideum.at

 

PDV broj: ATU 68094313
FB broj: FN 401292 k
FB sud: Landesgericht Leoben
Pripadnost komori:  Gospodarska komora Štajerska

 

Bankovni podaci: Bank Austria Uni Credit
Broj računa: 52846100303
Šifra sorte: 12000
IBAN: AT541200052846100303
BIC: BKAUATWW

 

Sadržaj online ponude
Ova web stranica služi za predstavljanje tvrtke ideum eU. Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu danih informacija. Zahtjevi za odgovornost prema autoru koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem danih informacija ili korištenjem netočnih i nepotpunih informacija u načelu su isključeni, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namjerno ili grubo. greška nemara postoji. Sve ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez prethodne obavijesti ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

Reference i linkovi
U slučaju izravnih ili neizravnih referenci na vanjske web stranice ("hiperveze"), koje su izvan područja autorove odgovornosti, odgovornost bi nastupila samo ako je autor bio svjestan sadržaja i ako je tehnički moguće i razumno za da to učini kako bi spriječio korištenje nezakonitog sadržaja. Tvrtka ovime izričito izjavljuje da se na povezanim stranicama u vrijeme stvaranja veze nije mogao uočiti nikakav nezakonit sadržaj. ideum eU nema nikakav utjecaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon što je poveznica stvorena. Ova se izjava odnosi na sve veze i reference postavljene unutar naše web stranice, kao i na unose trećih strana u knjige gostiju, forume za raspravu, direktorije linkova, mailing liste i sve druge oblike baza podataka koje je postavio autor, čiji sadržaj može pristupati izvana. Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo pružatelj stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem poveznica.

Zakon o autorskim pravima i žigovima
Tvrtka nastoji poštivati autorska prava na grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove korištene u svim publikacijama, koristiti grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sama izradila ili koristiti grafiku, zvučne dokumente, video bez licence. sekvence i tekstove. Sve robne marke i zaštitni znakovi spomenuti na web stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkim pravima dotičnog registriranog vlasnika. Autorsko pravo za objavljene objekte koje je izradio sam autor ostaje isključivo na autoru stranica. Reprodukcija ili uporaba takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopuštena bez izričitog pristanka autora. Prava za slike za neke fotografije predstavljene na ovoj web stranici nalaze se u prilogu  www.spekner.com .

 

Politika privatnosti *KRATKA VERZIJA*
Ukoliko se pruži mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, ime, adrese), unos ovih podataka odvija se od strane korisnika na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – koliko je tehnički moguće i razumno – dopušteno bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dopušteno korištenje kontaktnih podataka objavljenih u impresumu ili usporedivih informacija kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa te adrese e-pošte za slanje informacija koje nisu izričito zatražene. Izričito zadržavamo pravo poduzeti pravne radnje protiv pošiljatelja takozvane neželjene pošte u slučaju kršenja ove zabrane.

Izjava o zaštiti podataka za korištenje Google Analyticsa
Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Međutim, ako je na ovoj web stranici aktivirana IP anonimizacija, Google će unaprijed skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će poslana na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove informacije za procjenu vaše upotrebe web stranice, sastavljanje izvješća o aktivnostima web stranice i pružanje drugih usluga povezanih s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta operateru web stranice. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se spojiti s drugim Google podacima. Možete spriječiti pohranu kolačića tako da u skladu s tim postavite softver svog preglednika; želimo vam ipak istaknuti da u ovom slučaju, ako je primjenjivo, nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove web stranice. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje te podatke preuzimanjem dodatka preglednika dostupnog na sljedećoj poveznici i instalacijom:  Isključivanje usluge Google Analytics .

Pravna valjanost ovog odricanja od odgovornosti, klauzula o razdvajanju
Ovo odricanje od odgovornosti treba se smatrati dijelom web stranice s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti mjerodavnoj pravnoj situaciji, sadržaj i valjanost preostalih dijelova dokumenta ostaju nepromijenjeni.

bottom of page