top of page

stretnutie

príprava na skúšku

príprava na skúšku

VZOROVÝ TEST A1

A1 - Test a odpoveďový hárok modelu vhodné pre Rakúsko

&

X

X

X

Vzorový test 1: A1-Fit pre Rakúsko

Vzorový test 2: A1-Fit pre Rakúsko

Vzorový test 3: A1-Fit pre Rakúsko

VZOROVÝ TEST A2

A2 – Vzorový test a odpoveďový hárok

&

Vzorový test 1: A2

Vzorový test 2: A2

Vzorový test 3: A2

VZOROVÝ TEST A2/B1

A2/B1 - modelový test

&

X

X

X

Vzorový test 1: A2/B1

Vzorový test 2: A2/B1

Vzorový test 3: A2/B1

VZOROVÝ TEST B2

B2 - modelový test

&

X

X

X

Vzorový test 1: B2

Vzorový test 2: B2

VZOROVÝ TEST C1

C1 - modelový test

&

X

X

X

Stiahnite si kontrolu modelu + súbor

Stiahnite si kontrolu modelu + súbor

Stiahnite si kontrolu modelu + súbor

bottom of page